Nazorg cliënten

 

cliënten

Zoals de meesten ondertussen weten, ben ik vorig jaar met pensioen gegaan owv gezondheidsredenen… Dit is een goede beslissing geweest ! Ik dacht het Sapphohuis®(*) – wat ikzelf in 2005 opstartte- over te kunnen laten, aan degelijke mensen; waarin ik me uiteindelijk vergist heb ! Ik heb dus niet langer vertrouwen in de goede werking. Dat is jammer. Maar zo zie je maar, dat je niet altijd de gehele mensenkennis kan hebben. Ook niet na zovele jaren ervaring ! Een en ander is nu voorwerp van een juridische strijd, omdat ook de geplande overdracht niet correct juridisch gebeurde. Die strijd had ik liever niet gewild. En, ben ik ook niet zélf begonnen…

Ondertussen voelde ik wel de noodzaak- en ook de energie terug- om voor oud- (ex) cliënten en deelnemers aan groepen uit het verleden, toch nog ‘iets’ aan te bieden. Een soort na-zorg, opvolging, verdieping van een proces dat samen werd opgestart.

Vermits ik hier op Lesbos blijf wonen, maar op een nieuwe en unieke locatie, vindt dit project hier in Griekenland plaats. Een na-zorgverlof. Op een plek die ik ‘geheim’ houd. Althans voor de massale openbaarheid van het internet.

Een soort van ‘individuele week’ kwam uit de bus. Maximum 7 weken dit jaar (2016) doe ik. Met 7 mensen ‘uit het verleden’. Individueel een weekje (ver)bouwen aan hun toekomst.

-Ben jij ex-cliënt (privé, uit een groep, uit een ver of dichtbij verleden) en heb je interesse ?

-Nam je ooit deel aan opleidingen, trainingen, vormingscursussen onder mijn leiding ? Wil je even een mentor of een coach ?

-Wil je een ‘time out’ in Griekenland ? Even terugblikken om weer vooruit te gaan ? Beetje in-zicht met de hoop op meer uit-zicht ? Na-zorg uit voor-zorg ?

Stuur me een mailtje en ik zend je het concept :

bob.molyvos@gmail.com

uitzicht-inzicht

 

 

 

(*)De naam Sapphohuis ® is een wettelijk beschermde ‘merknaam’ en is mijn persoonlijke (intellectuele) eigendom sinds 2005. Ieder ander die deze naam gebruikt of toe-eigent doet dat dus op een illegale en strafbare wijze. Meer info www.sapphohuis.eu