Eigen boeken…

schrijven
boeken 1980 – 2011

                                           Bob 1

Op deze pagina vind je nieuws over mijn eigen boeken. Ondertussen zijn er dat toch ook al een 10-tal, sinds 1979-1980…

De meeste boeken zijn in de gewone boekhandel niet meer te verkrijgen. Via internet en tweedehandszaken kom je ze nog wél tegen. We bieden er hier ook enkele aan, als E-boek. Je kan het dan op je computer of IPad lezen…

Mogelijk zal ik enkele ervan herwerken en opnieuw uitbrengen.

depressie & zelfmoord
2011 – recentste boek

– een zelfhulpboek –

De titel is natuurlijk een boutade en een ironische verwijzing naar de vele boeken en programma’s om in enkele dagen tijd compleet te veranderen van gedrag en gewoonte (roken, eten, drinken…). Wél is het zo dat er dikwijls maar een ‘klik’ nodig is om ‘anders’ met en over het leven om te gaan. Als e-boek  te bestellen… klik onderaan de pagina op E-boeken-icoon.


 

boek depressie
bestseller 1999 – 10 herdrukken

Een beetje mijn basiswerk waarin ik vanuit mijn eigen depressie kijk naar het fenomeen van zelfvernietiging wat een depressie ook wel is. Geen biologische ziekte maar een ‘ziekte van de melancholie en ook boosheid’ die op de eigen persoon wordt geprojecteerd (introjectie). Het boek stond wekenlang op de eerste plaats in de boeken Top 10 – non fictie. Hier is ook een E-versie van te bestellen bij ons. lees hier al 50 blz. als kennismaking


 

Alles is herinnering
uitgave 2007

Dit boek schetst het belang van de eerste 3 levensjaren en de moederfiguur in een mensenleven. Verslavingen worden vaak toegeschreven aan een behoefte, een ‘zucht’ (drankzucht, eetzucht, liefdeshonger) die niet te stillen is. Het bodemloze vat heeft meestal te maken met afwijzing en gemis in die eerste basale fundamentele jaren. Een pleidooi ook om de moederrol – na het feminisme- te herwaarderen ! Als E-boek nog te krijgen bij ons.


 

wacht niet 1
bestseller 1984 – 10 herdrukken

Dit is het allereerste wat ik schreef over depressie. Toen, vanuit mijn ervaringen in onze therapeutische leefgemeenschap Oasis. Het zou het begin worden van mijn stokpaardje ‘depressie’ wat toen nog neurose noemde. Het boek had na enkele herdrukken nog een andere kaft. Geen digitale versie.


 

hoe kan ik helpen
uitgave 2003

Boek voor betrokken hulpverleners en mantelzorgers, met alle vragen die zowat gesteld worden bij depressie. Wat te doen of niet te doen tegenover iemand met depressie. Of het een familielid, collega, werknemer, goede vriend(in) is. Het is niet alleen bedoeld voor professionelen maar ook dus voor vrienden, bekenden, familie, werkgever… Als E-boek te bestellen hier. (rescensie)


 

daboektherapeut
uitgave 2005

Mijn professionele evolutie van gesprekken en groepen in België, naar werken in Griekenland op een totaal andere manier. Meer ruimte en tijd. Andere omgeving dan de stressvolle ‘thuissituatie’. Geen therapie maar filosofie ! De aanzet tot het Sapphohuis en de verschillen tussen het Noorden en het Griekse Zuiden. Geen digitale versie. (recensie 2015) (bespreking)


 

alleen met mezelf 1
uitgave 2006

Psychologische gids voor alleenstaanden en zij die zich vaak zo voelen. Aan de hand van een trefwoordenregister van ruim 600 sleutelwoorden tracht ik alleenlevenden kapstokken en handvaten aan te reiken. Een houvast bij levensvragen. Ook als E-boek enkel bij ons nog te verkrijgen.


 

                                                  imagesP25UQP8K

facebook 1
actuele info & laatste nieuws

Een E-boek bestellen kost je een administratieve 8  € per boek.

We hopen met de opbrengst één of meerdere boeken terug in gedrukte vorm en in eigen beheer op de markt te kunnen brengen. Je bijdrage is dus nuttig besteed…

boeken.bobvansant@gmail.com

e-boeken
klik hier

Boeken die helemaal niet meer te verkrijgen zijn omdat ze totaal verouderd zijn :

  • Alleen met jezelf – uitg. Pelckmans 1979
  • Als je met pensioen gaat – uitg. Pelckmans 1980
  • Voorbereiding op de pensionering – co-auteur, 1982

de meeste van mijn boeken zijn nog wel te vinden in Vlaamse bibliotheken.

.